Avís legal

Introducció

Grup FIDELITER l’integrem FIDELITER ADVOCATS, Societat Civil Professional, FIDELITER CONSULTORS, Societat Limitada Professional, FIDELITER AUDITORS, Societat Limitada Professional i FIDELITER MEDIUM, Societat Civil Professional.

 

Informació legal

FIDELITER ADVOCATS, Societat Civil Professional, NIF J 58550591, amb domicili al Passeig de la República, 9 ent. 1a, de Manresa, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 40788, foli 155, full 375099, inscripció 3a. Inscrita en l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Manresa amb el número 0002 .

FIDELITER CONSULTORS, Societat Limitada Professional, NIF B 61755815, amb domicili al Passeig de la República 7, ent. 1a.de Manresa, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 31214 , foli 99 , full B-190750. Inscrita en el Col·legi d’Economistes de Catalunya amb el número SP0277, i en l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Manresa amb el número SP/0009.

FIDELITER AUDITORS, Societat Limitada Professional, NIF B 66147281, amb domicili al Passeig de la República,7, ent. 3a  de Manresa, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 44062, foli 69, full B-446085. Inscrita en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes amb el número S2279 .

FIDELITER MEDIUM, Societat Civil Professional, NIF J 64095706 amb domicili al Passeig de la República, 7, ent. 4a de Manresa, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al volum 40778, foli 23, full B 374797, inscripció 3a. Inscrita en l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Manresa amb el número 0021.

 

Grup FIDELITER:

Telèfons: 93 872 55 33 i 93 872 58 00

Correu electrònic: info@grupfideliter.com

 

Finalitat d’aquest avís

Regular l´ús d’aquest portal www.grupfideliter.com

Usar aquest portal comporta la plena acceptació, sense reserva de cap mena, de tots els seus termes i condicions.

Usar-lo obliga a llegir aquest avís cada vegada que s’hi accedeixi.

L’accés a aquest portal comporta que cada usuari accepta, lliurement i de manera expressa, que la seva utilització es duu a terme sota la seva exclusiva responsabilitat.

Desplaça cap amunt

Sonia Lucas

Gestió comptable i Laboral

Àrees de pràctica: Suport interdepartamental, en l’àrea de comptabilitat d’empreses i en l’àrea de gestió laboral d’empreses i autònoms.

Dolors Reyes
Secretària

Àrees de pràctica: Secretaria. Atenció als clients i professionals.

Jordi Gall

Advocat

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Àrees de pràctica: Assessorament i litigació en dret civil, en dret de família, en dret penal i en dret laboral. Propietat intel·lectual i noves tecnologies. 

Mediador.

Ester Garcia

Procurador dels Tribunals

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona.

Gemma Vila

Secretària de direcció

Àrees de pràctica: Secretaria de direcció. Gestió administrativa de la firma. 

Antoni Solaní

Economista i Auditor

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona.

Auditor.

Àrees de pràctica: Auditoria de Comptes Anuals i altres estats financers o documents comptables.

Mireia Ginferrer

Gestió laboral

Àrees de pràctica: Assessorament i gestió laboral d’empreses i autònoms.

Joan Sànchez

Advocat

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.

Traductor i intèrpret jurat.

Àrees de pràctica: Assessorament i litigació en dret administratiu general, dret urbanístic, expropiacions forçoses i cadastre immobiliari al servei d’empreses, particulars i administracions.

Mª Alba Sala

Gestió Laboral

Àrees de pràctica: Assessorament i gestió laboral d’empreses i autònoms.

Montse Parra

Secretària jurídica

Àrees de pràctica: Secretaria jurídica. Suport administratiu a la litigació. 

Cristina Garcia

Advocada

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra.

Gestora Administrativa.

Àrees de pràctica: Assessorament i litigació en dret civil i en dret administratiu. Litigació en dret tributari. Contractació.

“Responsable de compliment” per designa dels òrgans de govern de Grup Fideliter.

Benjamí Garcia

Advocat

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.

Àrees de pràctica: Assessorament generalista a empreses i entitats. Assessorament i litigació en dret mercantil en general i en dret societari en particular, en dret civil, en dret penal i en dret laboral. Contractació.

Director de la firma.

Mª Àngels Gabarrós

Advocada

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona.

Àrees de pràctica: Assessorament i litigació en dret civil  a particulars i empreses. Dret de successions, dret de família, dret d’assegurances, dret de circulació i responsabilitat civil.

Antoni Gabarrós

Advocat

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.

Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals.

Àrea de pràctica: Assessorament i litigació en dret laboral.  

Marta Freixas
Economista
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona.

Àrees de pràctica: Assessorament comptable i fiscal. Gestió tributària i comptable. Tasques de suport en l’àrea d’auditoria.

Suport en la gestió de la firma.

Jordi Domínguez
Economista

Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Àrees de pràctica: Assessorament comptable i fiscal. Gestió tributària i comptable. Tasques de suport en l’àrea d’auditoria.

Antoni Domènech

Advocat

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Àrees de pràctica: Assessorament i litigació en dret civil. Contractació.

Jordi Clotet

Economista i Analista financer

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona.

Àrees de pràctica: Assessorament fiscal i financer.

Susanna Aranda

Advocada

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona.

Àrees de pràctica: Assessorament i litigació en dret civil i mercantil a empreses i particulars. Dret immobiliari, dret de la construcció i morositat. Concursal. Arrendaments. Contractació.