Avís legal

Introducció

Grup FIDELITER l’integrem FIDELITER ADVOCATS, Societat Civil Professional, FIDELITER CONSULTORS, Societat Limitada Professional, FIDELITER AUDITORS, Societat Limitada Professional i FIDELITER MEDIUM, Societat Civil Professional.

 

Informació legal

FIDELITER ADVOCATS, Societat Civil Professional, NIF J 58550591, amb domicili al Passeig de la República, 9 ent. 1a, de Manresa, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 40788, foli 155, full 375099, inscripció 3a. Inscrita en l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Manresa amb el número 0002 .

FIDELITER CONSULTORS, Societat Limitada Professional, NIF B 61755815, amb domicili al Passeig de la República 7, ent. 1a.de Manresa, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 31214 , foli 99 , full B-190750. Inscrita en el Col·legi d’Economistes de Catalunya amb el número SP0277, i en l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Manresa amb el número SP/0009.

FIDELITER AUDITORS, Societat Limitada Professional, NIF B 66147281, amb domicili al Passeig de la República,7, ent. 3a  de Manresa, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 44062, foli 69, full B-446085. Inscrita en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes amb el número S2279 .

FIDELITER MEDIUM, Societat Civil Professional, NIF J 64095706 amb domicili al Passeig de la República, 7, ent. 4a de Manresa, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al volum 40778, foli 23, full B 374797, inscripció 3a. Inscrita en l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Manresa amb el número 0021.

 

Grup FIDELITER:

Telèfons: 93 872 55 33 i 93 872 58 00

Correu electrònic: info@grupfideliter.com

 

Finalitat d’aquest avís

Regular l´ús d’aquest portal www.grupfideliter.com

Usar aquest portal comporta la plena acceptació, sense reserva de cap mena, de tots els seus termes i condicions.

Usar-lo obliga a llegir aquest avís cada vegada que s’hi accedeixi.

L’accés a aquest portal comporta que cada usuari accepta, lliurement i de manera expressa, que la seva utilització es duu a terme sota la seva exclusiva responsabilitat.

Scroll to Top
Dolors Reyes
Secretària

Àrees de pràctica: Secretaria. Atenció als clients i professionals.

Jordi Gall

Advocat

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Àrees de pràctica: Assessorament i litigació en dret civil, en dret de família, en dret penal i en dret laboral. Propietat intel·lectual i noves tecnologies. 

Mediador.

Ester Garcia

Procurador dels Tribunals

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona.

Gemma Vila

Secretària de direcció

Àrees de pràctica: Secretaria de direcció. Gestió administrativa de la firma. 

Antoni Solaní

Economista i Auditor

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona.

Auditor.

Àrees de pràctica: Auditoria de Comptes Anuals i altres estats financers o documents comptables.

Maribel Sañudo

Gestió laboral

Àrees de pràctica: Assessorament i gestió laboral d’empreses i autònoms.

Joan Sànchez

Advocat

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.

Traductor i intèrpret jurat.

Àrees de pràctica: Assessorament i litigació en dret administratiu general, dret urbanístic, expropiacions forçoses i cadastre immobiliari al servei d’empreses, particulars i administracions.

Mª Alba Sala

Gestió Laboral

Àrees de pràctica: Assessorament i gestió laboral d’empreses i autònoms.

Montse Parra

Secretària jurídica

Àrees de pràctica: Secretaria jurídica. Suport administratiu a la litigació. 

Cristina Garcia

Advocada

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra.

Gestora Administrativa.

Àrees de pràctica: Assessorament i litigació en dret civil i en dret administratiu. Litigació en dret tributari. Contractació.

Benjamí Garcia

Advocat

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.

Àrees de pràctica: Assessorament generalista a empreses i entitats. Assessorament i litigació en dret mercantil en general i en dret societari en particular, en dret civil, en dret penal i en dret laboral. Contractació.

Director de la firma.

Mª Àngels Gabarrós

Advocada

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona.

Àrees de pràctica: Assessorament i litigació en dret civil  a particulars i empreses. Dret de successions, dret de família, dret d’assegurances, dret de circulació i responsabilitat civil.

Antoni Gabarrós

Advocat

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.

Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals.

Àrea de pràctica: Assessorament i litigació en dret laboral.  

Marta Freixas
Economista
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona.

Àrees de pràctica: Assessorament comptable i fiscal. Gestió tributària i comptable. Tasques de suport en l’àrea d’auditoria.

Suport en la gestió de la firma.

Jordi Domínguez
Economista

Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Àrees de pràctica: Assessorament comptable i fiscal. Gestió tributària i comptable. Tasques de suport en l’àrea d’auditoria.

Antoni Domènech

Advocat

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Àrees de pràctica: Assessorament i litigació en dret civil. Contractació.

Jordi Clotet

Economista i Analista financer

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona.

Àrees de pràctica: Assessorament fiscal i financer.

Susanna Aranda

Advocada

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona.

Àrees de pràctica: Assessorament i litigació en dret civil i mercantil a empreses i particulars. Dret immobiliari, dret de la construcció i morositat. Concursal. Arrendaments. Contractació.